Disclaimer

Wanneer u de website van Total Hair Service bekijkt en de daarop getoonde informatie gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in deze disclaimer.

Deze website en alle onderdelen op de website zijn eigendom van Total Hair Service. De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Total Hair Service staat niet in voor de juistheid, volledigheid en/of de actualiteit van prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en de overige inhoud van de website of het functioneren ervan. Derhalve sluit Total Hair Service alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en indirecte schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan, door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) of haar functioneren. 

Total Hair Service behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Het gebruik van alle informatie op de website is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker.

De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie op de website(s) liggen bij Total Hair Service. Het is de bezoeker en/of gebruiker van deze website(s) niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Total Hair Service informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen, op welke wijze dan ook.