Privacy beleid Total Hair Service B.V.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites en ontvangers van online mailingen van Total Hair Service. Total Hair Service respecteert uw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Total Hair Service houdt zich daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met info@totalhair.nl.

 

Grondslag en doel gegevensverwerking

 

De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en in onze financiële administratie. Daarnaast worden die gegevens verwerkt als Total Hair Service daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten. Ook verwerkt Total Hair Service de gegevens wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is. Ten slotte kan Total Hair Service de door u ingevoerde gegevens anoniem verwerken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten van Total Hair Service.

 

Als u contact opneemt met de klantenservice van Total Hair Service, zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of het afhandelen van uw klacht. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor een klanttevredenheidsonderzoek. Soms vraagt Total Hair Service een andere partij om dit voor haar te doen.

 

Welke gegevens?

 

Total Hair Service verwerkt de volgende gegevens bij gebruik van onze website:

-     Bedrijfsnaam

-     Voor- en achternaam van de contactpersoon

-     Adresgegevens

-     Telefoonnummer

-     E-mailadres

-     Betaalgegevens

-     Gegevens over je activiteiten op onze website

-     Gegevens over je surfgedrag

-     IP-adres internetbrowser en apparaattype

 

Cookies

 

Total Hair Service gebruikt functionele (o.a. om uw instellingen en voorkeuren te onthouden), analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Via tracking cookies kan Total Hair Service bijhouden welke webpagina’s u bezoekt zodat Total Hair Service u bijvoorbeeld aanbiedingen kunnen doen waarvan Total Hair Service verwacht dat deze voor u interessant kunnen zijn. U heeft het recht aan het geven dat u geen toestemming heeft voor deze zgn. profiling. U kunt dan ook het gebruik van deze cookies uitzetten via uw browser. Ook kunt u de op uw computer, tablet of smartphone geplaatste cookies handmatig verwijderen door het wissen van uw browsergeschiedenis.

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Total Hair Service gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Total Hair Service heeft hier geen invloed op.

 

Inzage, correctie, recht van verzet

 

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die Total Hair Service over u heeft verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door Total Hair Service te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met info@totalhair.nl. Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Total Hair Service dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

 

Total Hair Service zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden tot uiterlijk twee jaar na uw bestelling bewaard, tenzij Total Hair Service op grond van wet- en regelgeving gehouden is de persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 

Total Hair Service zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Total Hair Service persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgt Total Hair Service voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via de website van Total Hair Service via hyperlinks kunnen worden bezocht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Total Hair Service heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met info@totalhair.nl.

 

Wijzigingen

 

Total Hair Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.

 

Contactgegevens

 

Total Hair Service B.V.

Wasaweg 11

9723 JD Groningen

Telefoon:        050 - 549 00 25

Fax:               050 - 549 01 49

Email:            info@totalhair.nl

 

KvK-nummer:  02076322

BTW-nummer: NL:813986412B01

 

Total Hair Service is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur.